Rejs 7-13 VIII 2007

Rodzice wyskoczyli na rejs i popłynęli na północ. Dodatkową atrakcję rejsu stanowiły przechodzące przynajmniej raz na dobę burze.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
8 8 9 9 10 10
 
 
© Copyright 2007 by Blazjo